Polska wersja English version

Strona główna

Seria Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art In Poland and Central-East Europe, wydawana w językach polskim i angielskim, poświęcona jest sztuce i kulturze artystycznej Żydów w Polsce, włączając w jej zakres zabytki i środowiska na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, a także twórczość artystów żydowskich z tych ziem w międzynarodowych centrach sztuki, m.in. Paryżu, Monachium, Wiedniu, Berlinie, Londynie i Nowym Jorku w XIX i XX wieku.

Series Jewish Art in Poland and Central-East Europe, publish in both Polish and English, is devoted to the art and artistic culture of the Jews in Poland, including in its scope the monuments and environments of the eastern territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, as well as the artistic achievements of Jewish artists from Poland in international art centres such as Paris, Munich, Vienna, Berlin, London and New York.

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. dr. hab. Jerzy Malinowski (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art. Studies) – redaktor naczelny / editor-in-chief

Dr Renata Piątkowska (POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / POLIN Museum of the History of Polish Jews / Polish Institute of World Art Studies) 

Dr Małgorzata Stolarska-Fronia (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art. Studies) – sekretarz naukowy / scientific secretary