Polska wersja English version

TOMY ARCHIWALNE

Vol. 4: JERZY MALINOWSKI, Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th centuries (to 1939), translated by KRZYSZTOF Z. CIESZKOWSKI

Vol. 4: JERZY MALINOWSKI, Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th centuries (to 1939), translated by KRZYSZTOF Z. CIESZKOWSKI

Polish Institute of World Art Studies, POLIN Museum of the History of Polish Jews & Tako Publishing House, Warsaw – Toruń 2017

ISSN 2449-7940 ISBN 978-83-942344-6-1   ISBN 978-83-65480-29-3  (568  pp.)

Tom/Vol. 3 A: MARIA I KAZIMIERZ PIECHOTKOWIE, Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej, AGATA KUNICKA-GOLDFINGER I TOMASZ KUNICKI-GOLDFINGER (red. / eds)

Tom/Vol. 3 A: MARIA I KAZIMIERZ PIECHOTKOWIE, Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej, AGATA KUNICKA-GOLDFINGER I TOMASZ KUNICKI-GOLDFINGER (red. / eds)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2021

ISSN 2449-7932 ISBN 978-83-942344-4-7 (492 ss.) 

Tom/Vol. 3 B: MARIA AND KAZIMIERZ PIECHOTKA, Jews in the urban space of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. Translated from Polish by KRZYSZTOF Z. CIESZKOWSKI; AGATA KUNICKA-GOLDFINGER, TOMASZ KUNICKI-GOLDFINGER (red. / eds.)

Tom/Vol. 3 B: MARIA AND KAZIMIERZ PIECHOTKA, Jews in the urban space of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. Translated from Polish by KRZYSZTOF Z. CIESZKOWSKI; AGATA KUNICKA-GOLDFINGER, TOMASZ KUNICKI-GOLDFINGER (red. / eds.)

Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw 2021 ISSN 2449-7932

ISBN 978-83-66758-09-4 (504 pp.)

Tom / Vol. 2A: MARIA I KAZIMIERZ PIECHOTKOWIE, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, AGATA KUNICKA-GOLDFINGER I TOMASZ KUNICKI-GOLDFINGER (red. / eds)

Tom / Vol. 2A: MARIA I KAZIMIERZ PIECHOTKOWIE, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, AGATA KUNICKA-GOLDFINGER I TOMASZ KUNICKI-GOLDFINGER (red. / eds)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2017

ISSN 2449-7932; 978-83-942344-2-3; 978-83949149-4-3 (s. 738) 

Tom / Vol. 2B: MARIA AND KAZIMIERZ PIECHOTKA, Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, translated by KRZYSZTOF Z. CIESZKOWSKI, AGATA KUNICKA-GOLDFINGER, TOMASZ KUNICKI-GOLDFINGER (red. / eds.)

Tom / Vol. 2B: MARIA AND KAZIMIERZ PIECHOTKA, Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, translated by KRZYSZTOF Z. CIESZKOWSKI, AGATA KUNICKA-GOLDFINGER, TOMASZ KUNICKI-GOLDFINGER (red. / eds.)

Polish Institute of World Art Studies & POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2017

ISSN 2449079323; 978-83-942344-3-0; 978-83949149-5-0 (738 pp.) 

Tom / Vol. 1a: Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, red. Agata Kunicka-Goldfinger, Marek Kunicki-Goldfinger

Tom / Vol. 1a: Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, red. Agata Kunicka-Goldfinger, Marek Kunicki-Goldfinger

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2015

ISSN 2449-7932 ISBN 978-83-942344-0-9  ISBN 978-83-942048-5-3  (675 s.)

Tom / Vol. 1B: Maria & Kazimierz Piechotka, Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, translated by Krzysztof Z. Cieszkowski, edited by Agata Kunicka-Goldfinger, Marek Kunicki-Goldfinger

Tom / Vol. 1B: Maria & Kazimierz Piechotka, Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, translated by Krzysztof Z. Cieszkowski, edited by Agata Kunicka-Goldfinger, Marek Kunicki-Goldfinger

Polish Institute of World Art Studies & POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2015

ISSN 2449-7940 ISBN 978-83-942344-1-6 ISBN 978-83-942048-6-0  (675 pp.)