Polska wersja English version

Home

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD

Prof. dr. hab. Jerzy Malinowski (Uniwersytet  Mikołaja Kopernika, Toruń; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Nicolaus Copernicus University, Torun; Polish Institute of World Art. Studies) – redactor naczelny / editor-in-chief,

Dr. Renata Piątkowska (POLIN Muzeum  Historii Żydów Polskich;  Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  POLIN Museum of  the  History of Polish  Jews / Polish Institute of World Art Studies ) 

Dr. Małgorzata Stolarska-Fronia (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art. Studies)  - sekretarz naukowy / scientific secretary