Polska wersja English version

OSTATNI TOM

Tom / Vol. 5A: JERZY MALINOWSKI, BARBARA BRUS-MALINOWSKA, Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela

Tom / Vol. 5A: JERZY MALINOWSKI, BARBARA BRUS-MALINOWSKA, Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2017

ISSN 2449-7932 ISBN 978-83-942344-7-8; ISBN 978-83-949149-2-9  (624 s.)

Vol. 5B: JERZY MALINOWSKI, BARBARA BRUS-MALINOWSKA, A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel, translated by WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI, translation revised by KRZYSZTOF Z. CIESZKOWSKI

Vol. 5B: JERZY MALINOWSKI, BARBARA BRUS-MALINOWSKA, A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel, translated by WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI, translation revised by KRZYSZTOF Z. CIESZKOWSKI

Polish Institute of World Art Studies, POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2017

ISSN 2449-7932  ISBN 978-83-942344-8-5   ISBN 978-83-949149-3-6  (624  pp.)